Γναθοπροσωπικη

Καρκίνος Κάτω Γνάθου – Εκτομή και Αποκατάσταση

Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς με προχωρημένο καρκίνο κάτω γνάθου, ο οποίος είχε μείνει καιρό χωρίς διάγνωση και θεραπεία. Οι ασθενείς παραπονούνταν για “πόνο στα δόντια” αναζητώντας οδοντιατρική περίθαλψη.

Η διάγνωση του καρκίνου έγινε από την κλινική μας περίπου 4 μήνες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων και ο ασθενής υπεβλήθει άμεσα σε εξειδικευμένη επέμβαση ριζικής εκτομής του καρκίνου, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες NCCN, και αποκατάστασης της περιοχής του στόματος και του προσ΄ώπου ώστε να συνεχίσει φυσιολογικά τη ζωή του μετά την επέμβαση.

Η χειρουργική εκτομή περιελάμβανε τη μισή σχεδόν κάτω γνάθο μαζί με τον κόνδυλο (ημιγναθεκτομή και κονδυλεκτομή), εκτομή μεγάλου μέρους του εδάφους στόματος, της παρειάς, της οπισθογόμφιας περιοχής, του πλαγιοφάρυγγα και τμήμα της άνω γνάθου. Έγινε επίσης αφαίρεση των επιχώρειων τραχηλικών λεμφαδένων (ριζικός τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός).

Ακολούθησε επανορθωτική επέμβαση του στόματος, των γνάθων και του προσώπου αποσκοπώντας στην αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση του ασθενούς.

Key Point

Ο καρκίνος του στόματος είναι ένας πολύ επιθετικός καρκίνος. Η πρόγνωση των ασθενών εξαρτάται κατά πολύ από το στάδιο της νόσου τη στιγμή της διάγνωσης. Κάθε ύποπτη βλάβη στόμα (λευκή βλάβη, κόκκινη βλάβη, τραυματισμός που δεν επουλώνεται σε 10 μέρες, πόνος χωρίς σαφή αιτία, διόγκωση κτλ.) θα πρέπει να ελέγχεται άμεσα από ειδικό ιατρό και να γίνεται βιοψία προς αποκλεισμό κακοήθους νόσου.

“Γράφει ο Dr. Ιωάννης Χατζηστεφάνου MD, PhD, aFACS, Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Διευθυντής O.M.S. Στόμα – Γνάθος – Πρόσωπο”

Join the conversation