Αισθητικη Προσωπου

Χειρουργική Θεραπεία Αποφρακτικής Άπνοιας Ύπνου για Άμεση και Οριστική Λύση

Cover (12)

Η ομάδα μας, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και στο Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, εφαρμόζει μια πρωτοποριακή χειρουργική μέθοδο επεμβαίνοντας ταυτόχρονα σε όλα τα σημεία απόφραξης του αεραγωγού κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η θεραπεία αυτή εφαρμόζεται από χρόνια στις Η.Π.Α., με ποσοστά επιτυχίας που φθάνουν έως και το 90%.
Παρουσιάζουμε μια περίπτωση 60χρονου ασθενή με βαρείας μορφής αποφρακτική άπνοια ύπνου ο οποίος υποβλήθηκε σε πετυχημένη επέμβαση ανατομικής διόρθωσης του αεραγωγoυ, και στα 3 σημέια απόφραξής του κατά τη διάρκεια των αποφρακτικών απνοιών ύπνου:

  • Φαρυγγο–υπερωιο–σταφυλαπλαστική | Uvulopalatopharyngoplasty. Η τεχνική αυτή συνίσταται σε εκτομή τμήματος της μακρυάς και χαλαρής μαλακής υπερώας και σταφυλής.
  • Πρόσθια μετατόπιση γενειογλωσσικού μυ |Genioglossus advancement. Η τεχνική αυτή συνίσταται σε προς τα εμπρός μετατόπιση του γενειογλωσσικού μυ και της βάσης της γλώσσας, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τα τοιχώματα του φάρυγγα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Πραγματοποιείται με τομή μέσα στο στόμα και επέμβαση στη περιοχή του γένειου με οστικές μικρο-τομές ακριβείας – “οστεοτομίες”.
  • Ανάρτηση του υοειδούς οστού | Hyoid suspension.
Η τεχνική αυτή συνίσταται σε ανάρτηση του υοειδούς οστού στην κάτω γνάθο και βοηθάει να παραμένει ανοικτός ο αεραγωγός κατά τη διάρκεια του ύπνου.

“Γράφει ο Dr. Ιωάννης Χατζηστεφάνου MD, PhD, aFACS, Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Διευθυντής O.M.S. Στόμα – Γνάθος – Πρόσωπο”

Join the conversation